Kosgeb Araştırma Geliştirme ve Endüstriyel Destek Programı

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek programı kapsamında yürüttüğümüz ‘’ Yağı Alınmış Zeytin Hamurunun Kurutularak, Çekirdeğinden Tamamen Ayrıştırılıp Kuru Zeytin Ezmesi Elde Edilmesi Ile Birlikte Karasuyun Bertaraf Edilmesi’’ başlıklı projemizi 18.12.2014 tarihinde başarıyla tamamladık.

Tübitak - Teydeb 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında yürüttüğümüz 3130400 proje numaralı ‘’Yağı Alınmış Zeytin Hamurunun Kurutularak Çekirdeğinden Tamamen Ayrışması ve Kuru Zeytin Ezmesi Elde Edilmesi’’ adlı projemizi 15.11.2014 tarihinde başarıyla tamamladık.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığı “Farklı Üretim Sistemlerinden Elde Edilen Çekirdeksiz Kuru Zeytin Ezmesinin Yem Değerinin ve Hayvan Beslemede Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi” başlıklı San-Tez projemize destek vermiştir.

 

 

 

 

Sanayi Tezleri Programı

Sanayicilerimizin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan bir programdır. 

Tarfaş A.Ş.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı başkanı Prof. Dr. İbrahim AK' ın yürütücülüğündeki "Farklı Üretim Sistemlerinden Elde Edilen Çekirdeksiz Kuru Zeytin Ezmesinin Yem Değerinin ve Hayvan Beslemede Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi" konulu San-Tez projemizdeki süt ineklerinde yapılan denemeler için Sütaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş. 'ye teşekkürü borç biliriz.

 

 

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

2014 senesinde Antalya/manavgatta pilot uygulamamız Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

2015 yılında Ekbir Zeytincilik A.Ş.'ye  Güney Marmara Kalkınma Ajansının “Öncelikli Sektörler Mali Destek” proje çağrısına “Zeytinyağı Fabrikasının Atık Ürünü Olan Karasuyun Değerlendirilmesi ve Prina Yan Ürünü ile Değerinin Arttırılması ” Adlı proje ile pilot tesisimiz desteklenmiştir.