Prina Kurutma Sistemi

 

 

  • ön ocak

  

 

 

 

 

  

DÖNER KURUTUCU

Endüstriyel kurutma işlemleri yüzyıllardır süregelen çalışmalar ile rüzgar ve güneş enerjisi ile yapılan kurutmadan günümüze kadar Döner kurutma, püskürtmeli kurutucular, akışkan yataklı, depo tipi kurutucular gibi birçok çeşit seçeneği günümüz kullanıcılarına sunmaktadır. Endüstriyel ihtiyaçlar genişlemeye devam ederken firmamız bu ihtiyaçlara en kısa sürede cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Bugün gelişmiş kurutma sistemleri birçok nem düzeyindeki materyalleri benzeri görülmemiş hızlarda ve enerji maliyetinde kurutabilmektedir. Bu süreçte firmamız endüstriyel kurutma sistemlerini daha verimli, daha gelişmiş ve daha yüksek kapasitelerde sunmak için 2012 yılından bu yana birçok Ar-Ge çalışmasını başarıyla tamamlamıştır.

Döner tamburlu kurutucular gıda, madencilik, çeşitli kimyasallar için mineraller, gübre gibi bir çok konudaki kurutma ihtiyaçlarına çok uzun bir süredir karşılık vermektedir. Buna rağmen yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ışığında günümüz de döner kurutucular ile ilgili cevaplanmamış bir çok soruya ve probleme çözüm bulmamız ile yüksek verimlilikteki 3 geçişli döner tamburlu kurutucuları müşterilerimizin kullanıcısına sunduk. Ürettiğimiz 3 geçişli döner tamburlu kurutucular %75 rutubetli  ürünü dahi % 10 rutubete yüksek verimlikle kurutmaktadır.

 

 

DÖNER KURUTUCULARIN ÇALIŞMA YAPISI

Döner tamburlu kurutucular da kurutulacak ürün genellikle doğrudan ateş ile kurutulur. Bu tip kurutucular da kurutulacak ürün döner tambur içerisinde ilerlerken sıcak hava ile kuruma işlemi gerçekleşir. Kurutulacak ürün ısı, hava, hareket , zaman ve basınç değişkenlerinin doğru kombinasyonu ile  başarılı bir şekilde kuruması sağlanır. Bu değişkenleri doğru şekilde bu kombinasyona sokmak  yüksek Ar-Ge deneyimi gerektirmektedir. Bunun yanında sisteme giren havanın , ürünün sıcaklığı  ve havanın bağıl nemi de kurutma verimliliğini etkileyen diğer değişkenlerdir.

Bu değişkenleri istenilen şekilde ayarlamak kullanıcının elindedir. Bu yüzden döner tamburlu kurutucuyu çalıştıracak ekibin eğitimi ve deneyimi üst düzeyde olmalıdır. Bu ekibin eğitimi kurulum süresince yapılacak olup müşterimizinde bu konudaki ilgisi de bu süreçte önemli bir yer tutmaktadır.    

  

 

ENDÜSTRİYEL ÖN OCAK 

Ürettiğimiz endüstriyel tip stokerli katı yakıt kazanları ihtiyacınız olan ısıyı veya buharı çevreye yanmamış gazları salmadan, yüksek verimlilikle karşılar.Ön ocak döner tamburlu kurutucunun kurutma işlemi için gerek duyduğu ısı enerjisini sağlar. Sistemin kapasitesine göre 1 veya 2 cehennemlikli olabilir. Çelik konstrüksiyonun  üstüne 1200 derece çalışma sıcaklığına sahip ateş tuğlaları ile çift sıra örülür.

Ön ocak katı yakıtın haricinde sıvı veya gaz yakıtlı dizayn edilebilen bir yanma odasıdır. Ön ocakta oluşan yanma reaksiyonları yakıt-hava-ateş üçgeninde gerçekleşmektedir. 2 aşamada gerçekleşen bu reaksiyonlardan ilkinde emisyon olarak kabul edilen karbonmonoksit oluşur. Karbonmonoksit yanıcı bir gaz olup bacadan çevreye salınımı istenmeyen bir durumdur.  Yanma reaksiyonun ikinci aşamasında karbonmonoksit tekrar hava ile birleşerek karbondioksit oluşur ve bu işleme ikincil yanma adı verilir. Düzgün tasarlanmış bir ön ocakta ikincil yanma işlemi ocak içerisinde gerçekleşir ve bu işlem sonucu ocak verimi %50 lerden %95’e çıkar. Bu nedenle ürettiğimiz ön ocaklarda ve kazanlarda ikincil yanma için özel havalandırma sistemleri bulunmaktadır.

 Ön ocağın kendine özel kontrol paneli bulunmaktadır. Üzerinde baca ve giriş davlumbazı sıcaklığını gösteren 2 adet sıcaklık göstergesi bulunur. Bu sıcaklık göstergeleri bize sistemin rejimi hakkında bilgi verir. 

 FAYDALAR

İstenilen ürüne ve kapasiteye göre tasarım ve imalat

Eğer kurutmak istediğiniz ürün döner kurutma sistemi ile kurutmaya uygun ise istediğiniz kapasitelerde döner kurutucu tasarımı ve imalatı mümkündür. Göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus ise kapasitenin 24 saat kesintisiz çalışma formuna göre belirlenmesidir. 

4 Teker tahrik Sistemi 

3 ve 2 geçişli döner kurutma sistemlerimiz 4 teker tahrik sistemi ile tahrik edilir. Eğer tahrik motorlarından 1'i arıza yaptığında diğer 3 motor servis süresince tamburu döndürür ve tambur dolu iken sistemin durdurulması önlenmiş olur. 

Yüksek Sıcaklık Alarm Sistemi

Kurutmaya yaş ürün girmediği zaman kurutma sıcaklığı yükseldiğinde alarm sistemi ile personel uyarılır. 

1700 C'ye dayanıklı Fırın

Al-70 Ateş tuğlası kullanımı masraflı fakat sistemin ömrü açısından vazgeçilmez bir unsurdur.

 Yüksek Verim

Firmamızın yapmış olduğu Kurutma Ar-Ge  prosesleri sonucu kurutmalarımız olabilecek en yüksek verimde çalışmaktadır. %70 rutubetteki ürünün kullanıcıya kar getirerek kurutulduğu referanslarımız ile belirlenmiştir.

UYGULAMA ALANLARI 

  • PİRİNA KURUTMA

  • ATIK KURUTMA

  • KİMYA

  • YAPI KİMYASALLARI

  • PETROKİMYA

 

OPSİYONEL

Tek, Çift ve 3 Geçişli Modeller

İhtiyaç duyduğunuz kurutma kapasitesini bize söylemeniz bu seçenekler arasında sizin için en uygununu belirlememiz için yeterlidir.

 
SCADA Kontrol Paneli

Scada kontrol paneli ile LCD ekran üzerinden tüm proses kontrol edilir ve operatör için hem güvenli hem de kolay bir çalışma ortamı sağlanmış olunur.