Ar-Ge Çalışmalarımız

Bu güne kadar yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz çalışmalar ve yatırımlar ile yüksek katma değer üreten projeler üreterek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak Ar-Ge çalışmalarımızın daima odağında olmuştur. Bu çalışmaları herzaman sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkelerinden olan çevreyi koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi anlayışını benimseyerek gerçekleştirdik. Bu anlayış doğal kaynakların, enerjinin kullanımı ve atıkların etkin yönetimi, emisyon izlenmesi, çevreye uyumlu ürün ve teknoloji geliştirilmesiyle ilgili Ar-Ge proje faaliyetlerimizle desteklenmektedir.

 

Ar-Ge çalışmalarımızda standart olarak yürüttüğümüz aşamalar aşağıdaki gibidir.

 

1.   Proje için gerekli literatür , piyasa ve saha araştırmaları yapılması

2.   İlgili teknik bilgilerin yorumlanması ve formül çalışmaları yapılması

3.   Prototip imalatı ve prototip üzerinde denemeler

4.   Laboratuvar testleri

 

 

 Sektörün dolayısıyla zeytinyağı fabrikamızın en büyük sorunu, çevre zararı oluşturan karasu atığı ve pirinanın geri kazanımı konusundaki sorunlardır. Firma olarak  zeytinyağı fabrikalarının bu problemini çözmek için 2012 yılında Ar-Ge çalışmalarımızı başlattık. Hedefimiz yapacağımız Ar-Ge çalışmaları ile 2 fazlı ve 3 fazlı prinayı verimli bir şekilde kurutmak, kuruttuktan sonra içindeki çekirdek parçacıklarından tamamen ayırmak ve elde edilen zeytinin et ve kabuk kısmını hayvan yemi olarak değerlendirilmesini sağlamaktı.

Piyasadaki çekirdek sulu olarak ayıran makinaların bunu başaramayacağını biliyorduk. Ar-Ge projemizin ilk senesinde özkaynaklarımızla 3 fazlı çalışan fabrikamızın çıkışına tek geçişli bir kurutma sistemi entegre ettik.

Kuruyan pirinanın çekirdeklerinden tamamen ayrıştırmak için çeşitli yötemler denedik. En sonunda kuruyan pirinayı özgül ağırlık farkından dolayı tamamen çekirdeklerinden ayarlanabilen bir kuru çekirdek ayırıcı geliştirdik. Elde ettiğimiz ürünü bir hayvan besleme uzmanının önerisi ile analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarını karma yem fabrikalarının üretim müdürleriyle ve çeşitli yem danışmanları ile paylaştığımızda, bu ürünün kağıt üzerindeki değerleri ile faydalı bir hayvan yemi olabileceği kanaatine varıldı. Düşündüğümüz yöntemin doğru olduğunu gördük, önce patent başvurumuzu yaptık. Yöntem üzerindeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz sürdürebilmek için eş zamanlı Tübitak ve Kosgeb in Ar-Ge ve inavasyon programlarına başvurduk. 

 

Ar-ge projesi kapsamında, 3 fazlı sistemde çalışan zeytinyağı fabrikalarının 2 faza dönüşümünü sağladık. Fabrika çıktısı olan yağı alınmış zeytin hamurunun, mümkün olan en kısa sürede tesis edilecek kurutma ve ayrıştırma  sisteminde kurutularak, kuru çekirdek ayırıcımız ile çekirdeklerinden tamamen ayrıştırdık. Kurutma ve ayrıştırma işlemi sonucu, Katı yakacak olarak kullanılabilecek 5000-5500 kcal/kg lık bir enerji kaynağı olan zeytin çekirdek parçacıkları ve kuru zeytin ezmesi olarak tanımladığımız yaklaşık 2500 kcal/kg metabolik enerjiye ve %7-11 ham proteine sahip, karma yem sanayisin ihyacı olan alternatif bir yem ham maddesi elde edildi. Böylece tamamen ülkemize uyumlu, herhangi bir depolama sorunu olmayan, ve pirinanın katma değerini arttırmakla beraber, kara su bertarafını da sağlama potansiyeline sahip bir projenin ilk adımlarından biri atılmış oldu.  
  • prinakurutma
KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek programı kapsamında 18 Aralık 2013 yılında başlattığımız ‘’ Yağı Alınmış Zeytin Hamurunun Kurutularak, Çekirdeğinden Tamamen Ayrıştırılıp Kuru Zeytin Ezmesi Elde Edilmesi Ile Birlikte Karasuyun Bertaraf Edilmesi’’ başlıklı projemizi 18.12.2014 tarihinde başarıyla tamamladık.   
Tübitak 1501 Ar-Ge projesi ile eş zamanlı olarak yürüttüğümüz bu projenin genel olarak amacı 3 fazlı ve 2 fazlı prinanın kurutma teknolojilerinin iyileştirilmesi, prinayı kuru bir şekilde çekirdeklerinden tamamen ayrıştıran çekidek ayırıcımızın geliştirilmesi, San-Tez projesi kapsamında başlatılacak olan Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümündeki kuzu denemelerine ve Tarfaş A.Ş. Süt Hayvancılığı Eğitim Çiftliğindeki süt ineği denemelerine gerekli ham maddeyi sağlamaktır.   Bunun yanında Kosgeb desteği ile imal edilen prototip prina kurutma sistemi ve firmamız tarafından tasarlanan ayrıştırma ünitesi, firmamızın mevcut zeytinyağı fabrikasının arkasına eklenerek çıkan prinanın düşük kapasitelerde kurutulması sağlanmıştır. Bu sayede 2014 ve 2015 yıllarında üretimini gerçekleştirdiğimiz 2 adet pilot tesisinin ticari modelinin tasarımınında ilk adımları atılmıştır.